A fotónyelv hibái 3.

Alapfok , Általános , Egyéb , Haladó Sze 30, 2016 No Comments

Hibás szakkifejezések, zavaros szövegek a fotónyelvben.  A leggyakoribb tévedések és értelmetlenségek a használati útmutatókban és a fotós témájú cikkekben. A háromrészes cikk második része. Vörös színnel a hibásan használt kifejezéseket emeltem ki.
Dékán István


Objektív
A lencse szó a magyar nyelvben egy darab lencsét jelent. Ezért helyes szemüveglencséről beszélni.  Persze érthetjük alatta a főzelék alapanyagát is, de a fotós szövegekben nem ez a jellemző. Egy domború üveglencsét is használhatunk képrajzolásra, de ez nagyon rossz minőségű kép lesz. Éppen ezért a fotográfiában több lencséből álló optikai rendszereket használnak. Ezeket objektívnek hívjuk. Ezért az angol „Lens” szó magyarul nem lencse, hanem objektív. Tessék figyelni a szövegkörnyezetre.
Igazából az „optika” szót sem korrekt az objektív szinonimájaként használni, hiszen az optika az egy tudományág neve. Ez azonban annyira elterjedt, hogy el kell fogadnunk.

obj-05

Záridő, megvilágítási idő, expozíciós idő
A címben lévő három fogalom korrekt, bármelyik alkalmazható. Régen ezt zársebességnek is hívták. Akkor még a zárszerkezet mozgásának sebessége összefüggött az exponálás időhosszával. A mai redőnyzárak futási sebessége minden záridőnél egyforma. Ezért a zársebesség műszakilag nem korrekt.

A záridő lehet hosszú vagy rövid, de nem lehet gyors vagy lassú. Tehát a slowly shutter speed magyarul hosszabb záridő, nem pedig „lassabb zársebesség”. Lassabb vagy gyorsabb csak a mozgás (a mozgó tárgy) lehet, de nem a sebesség. A sebesség csak kisebb vagy nagyobb lehet. Az idő pedig nem lehet gyors vagy lassú, csak rövid vagy hosszú. Ez egyszerű nyelvi kérdés, nem szakmai.
Angol barátaink persze kavarnak minket rendesen, merthogy a fogalom náluk Shutter speed. Aztán még jól megcsavarják. Jó, ha tudjuk, hogy a „Minimum shutter speed” a leghosszabb záridőt jelenti, a „Maximum shutter speed” pedig a legrövidebbet. Ez kézenfekvő, nem?

A következő szöveg jelent meg egy leírásban: „Az [Auto. lassú exponálás] használata. A zársebesség automatikusan lassabb lesz. Ha sötét helyen készít felvételt, kisebb zársebesség használatával csökkentheti a mozgókép képzaját.” Ezt ugye pontosan értjük.
Részemről a képzajt értem, a többit meg minek?

D3_shutter_unit

Közelpont
Legtöbb objektívnél az élesség beállítható nagy távolságra, azaz végtelenre. Van egy olyan közeli távolság is, amire még lehetséges az élességállítás, de aminél közelebbre már nem. Ez a közelpont.  Gondot az okozhat, hogy angol adattáblázatokban ezt „focus range”-ként említik. Ez leginkább az élesség kiterjedéseként, tartományaként lenne fordítható. De értelem szerint ez a beállítható élességi tartomány közeli határa. A távoli határ ugyanis a végtelen, amit nem szükséges külön feltüntetni.

Expozíció, exponálás
Az expozíció a magyar fotónyelvben is kettős jelentésű. Egyrészt érthetjük alatta magát a műveletet, másrészt azt, hogy miként állítottuk be a kép világosságát befolyásoló technikai paramétereket. A műveletre korrektebb az exponálás kifejezést használni. Az expozíciót csak akkor, ha a szövegkörnyezet egyértelművé teszi az értelmezést.

A másik jelentés, a kép világosságával kapcsolatos. Pl.: „csökkenteni kell az expozíciót” vagy „bővebb expozícióval előjönnek a részletek az árnyékban”. Ebben az értelemben az expozíciót befolyásoló tényezők: a beállított érzékenység, rekeszérték és záridő. A megvilágító fény erőssége nem tartozik ide, mert azt adottnak tekintjük.
Ma is igaz a régi figyelmeztetés, amit gyermekkoromban láttam egy Ofotért-es szórólapon: Fotó Fáni tanácsolja, exponáljon helyesen. Ennek értelmezéséhez hozzá kell tenni, hogy akkoriban Magyarországon az érzékenység mértékegysége a DIN (néet szabvány) volt. 18 DIN megfelel ISO 50-nek.

fotofani

A csűrcsavar akkor kezdődik, amikor a kép világosságával kapcsolatban „exponálást” emlegetnek. Ezt csak a műveletre szabad használni. Tehát nem az exponálást változtatjuk, ha nyitjuk a rekeszt.

Fokozat, fényérték, F-stop
Számszerűen is meg lehet határozni az expozíciót. Ehhez meg kell adni a három expozíciós adatot, az érzékenységet, a rekeszértéket és a záridőt. Ezeket egy számmal is ki lehet fejezni, ez pedig a fényérték.
Gyakran emlegetjük az expozícióval kapcsolatban a fokozatot, ami angolul F-stop. Ez egy viszonyszám, tehát nem jelöl abszolút értéket. Ha az expozíciós paramétereket (érzékenység, rekesz, idő) úgy állítjuk be, hogy kétszer erősebb a fény hatása, akkor egy fokozattal növeltük az expozíciót. Teljesen mindegy, hogy melyik paramétert állítottuk a gépen. Nyithatjuk a rekeszt, hosszabbíthatjuk a záridőt, növelhetjük az érzékenységet, vagy akár kombinálhatjuk is ezeket.

Tehát az „egy fokozat” kifejezés duplázódást vagy feleződést jelent. Ebben az értelemben használhatjuk az „egy fényérték” fogalmat is. Ezt egyébként mértékegységként is használhatjuk, de ne kalandozzunk el. Lényeg az, hogy az angol F-stop szót fokozatként vagy fényértékként kell értelmezni és fordítani.
Összeállítottam egy kis értelmező szótárat. Ebben először a szakmailag helyes magyar kifejezés (vagy kifejezések) szerepelnek. Utána az angol fogalom, harmadikként, pedig a gyakran használt rossz magyar kifejezés.

Kisszótár (zöld: helyes magyar kifejezés, vörös: helytelen fordítás):

Objektív
angol: Lens
rossz: lencse

Fényrekesz (blende)
angol: Aperture

Közelpont

Fényerő, maximális rekesznyílás
angol: Maximum aperture


Előző bejegyzés  . . . . . . . . . Következő bejegyzés

A cikk előző része

Dékán István

error: Content is protected !!