Fotós kislexikon A-F

Lexikon G – M . .  Lexikon N – Z  . . . .  Fotós SZÓTÁR

Ebben a kislexikonban a leggyakoribb szakkifejezések leírásai találhatóak. Egyes kifejezéseknél sárga színnel az angol megfelelőt is feltüntettem.

ALAPKIHUZAT
Az alapkihuzat a végtelenben lévő tárgy élesre állításához szükséges mértékű kihuzat. Ez megegyezik az objektív gyújtótávolságával.

ALAPOBJEKTÍV –  Standard lens
Általános célú, objektív. Látószöge 50 fok körüli.

ALEXPOZÍCIÓ  –  Under exposure
Az optimálisnál sötétebb képet adó expozíció, amely már a képeredmény észrevehető romlását adja.  

AUTOFÓKUSZ –  Autofocus
Egyes fényképezőgépeknek, vagy vetítőknek az a tulajdonsága, hogy a leképzett képet egy vezérlő rendszer segítségével automatikusan élesre állítják.

ÁLLANDÓ FÉNY –  Ambient light
A meglévő természetes fény, vagy a folyamatosan világító fényforrások fénye. A kifejezést a vaku rövid idejű felvillanásától való megkülönböztetésre használjuk.

ÁLLÓ KÉP –  Portrait
Olyan kép, amelynek a függőleges oldala hosszabb, mint a vízszintes.

ÁTLAGOLÓ (integráló) FÉNYMÉRÉS
A TTL rendszerű fénymérés legegyszerűbb módja. A fénymérő átlagot képez a kép egész felületének világosság -értékeiből. Nagy fény-árnyék ellentéteket mutató témáknál gyakran hibás mérési eredményt ad.

ÁTNÉZETI KERESŐ, Newton kereső
Ez a fényképezőgép felső részébe épített kis optikai rendszer, távcső. Ezen keresztülnézve ellenőrizhető a képkivágás.

BEÁLLÍTOTT ÉLESSÉG  –  Focal point
Az a távolság, ahova az optikai élességet beállítottuk. A szenzor síkjától való távolság.

BEMOZDULÁS (felvételi) –  Motion blur
Ez a jelenség a felvétel készítésekor alakulhat ki. Oka, hogy az exponálás közben a fényképezőgép vagy a téma elmozdul.

B MEGVILÁGÍTÁSI IDŐ   Bulb
A megvilágítási időt erre az értékre állítva a zár addig marad nyitva, ameddig nyomjuk a kioldógombot

BAJONETT FOGLALAT  –  Bayonet mount
A cserélhető objektíves fényképezőgépek objektívjének általánosan használt rögzítési módja. A foglalat kialakítása gyártónként általában különböző. Így az egyik gyártó objektívje legtöbbször nem tehető rá más gyártmányú gépre

CMYK   – CMYK mode
A nyomdaipar által használt színmegadás és szinmód. Ilyenkor a kékeszöld, bíbor , sárga és fekete színek arányával definiáljuk a valós színt.  C=cian (kékeszökd), M=magenta (bíbor), Y=yellow (sárga). K=black (fekete)

CAMERA OBSCURA  – Pinhol camera
Magyar kifejezéssel: lyukkamera. A fényképezőgép őse. Lehet egy helyiség vagy egy doboz. Lényege, hogy objektívet nem tartalmaz. A képet az egyik oldalán lévő kis lyuk rajzolja ki a szemközti felületre.

COMPUR ZÁR  
Központi zár. A zárszerkezet az objektívben a lencsetagok között helyezkedik el. Előnye, hogy minden megvilágítási időhöz lehet a villanófényt használni. Régebben a középformátumú vagy nagy formátumú fényképezőgépekben használták. Ma ritka.

DERÍTŐFÉNY  – Fill light
A motívum kevésbé megvilágított részére eső fény. Funkciója a sötét képrészlet világosítása, derítése.

DERÍTŐLAP  –   Reflector  
A derítőlap egy nagy méretű fehér, ezüst vagy aranyszínű felület. Ezt úgy kell elhelyezni, hogy a róla visszaverődő fény az árnyékos témarészletre jusson.

DINAMIKA TARTOMÁNY     Dinamic range
A fénykép különböző világosságú felületekből áll. Azt a világosság különbséget ami a még részleteket tartalmazó legsötétebb és legvilágosabb képrészlet között van, dinamika tartománynak nevezzük. Ezt fényértében (Fé) adjuk meg. Ez a tartomány a fényképezőgép szenzorától és a képfeldolgozó rendszerétől függ. 

DIREKT FÉNYMÉRÉS  
Más kifejezéssel a beeső fény mérése. A fénymérőt a téma mellé helyezve közvetlenül a megvilágító fény erősségét mérjük meg. Ilyenkor a műszer érzékelője elé diffúzort kell helyezni.

DUPLA KIHUZAT  
Ilyenkor az objektív hátsó fősíkja a gyújtótávolság kétszeresére van a szenzor síkjától. Ebben az esetben valósul meg az 1:1 -es arányú leképzés.

DSLR   –   Digital Single Lens Reflex
A digitális tükörreflexes fényképezőgép. A digitális, egyobjektíves, tükörreflexes szavak angol megfelelőjéből képzett rövidítés.

ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁSOK  
A térben mágneses és elektromos térerősség váltakozásának formájában terjedő energiák. Például: rádióhullámok, infravörös sugárzás, látható fény, ultraibolya sugárzás, röngtensugarak.

ÉLESSÉG –   Sharpening  
Az élesség az optikai leképzés, a képalkotás minőségére utaló adat. Elméletileg akkor éles a kép, ha a téma egy pontjáról érkező fénysugarak a képfelület egy pontjában találkoznak. A gyakorlatban élesnek tekinthető a leképzés, ha a képalkotó fénysugarak szóródása a felületen 0,01 mm-nél nem nagyobb.

ÉLESSÉG CSAPDA
Az autófókuszos fényképezőgépek egyik lehetséges szolgáltatása. Működése: manuális üzemmódban beállítjuk az élességet egy adott távolságra. A gép akkor exponál, amikor egy motívum megjelenik az AF-mérőmezőben az élesség távolságában.

ÉLESSÉGÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY  – Focus range
Egy adott felvételi objektívnél az élesség beállítható legtávolabbi és legközelebbi távolsága közé eső szakasz.

ÉLESSÉG PRIORITÁS Focus priority
Az autófókuszos fényképezőgépek egyik üzemmódja. A kioldógomb teljes lenyomása után csak akkor exponál a gép, ha az élességet már beállította. A kioldógomb enyhe lenyomásakor az élesség beáll az AF-mezőben lévő motívumra. Ebben a helyzetben rögzítődik a gomb elengedéséig.

EXPONÁLÁS  
Az a művelet, amikor a fényt a szenzorra engedjük.

EXPOZÍCIÓ  –   Exposure  
Felvételi expozíció. A felvétel készítésekor a szenzort érő fénymennyiségre utaló kifejezés. Mértékét az un. expozíciós adatokkal jellemezhetjük. Az általánosan használt expozíciós adatok az ISO érzékenység, a rekesznyílás és az expozíciós idő. (lásd még: fényérték)

EXPOZÍCIÓS FOKOZAT   –   F-stop
Akkor van egy fokozat külőnbség két expozíciós érték között, ha az egyiknél a fény hatása dupla vagy fele a másikhoz képest.

EXPOZÍCIÓ KOMPENZÁCIÓ –   –   Exposure compensation
A expozíciós automaták egyik kiegészítő funkciója. Ezzel szabályozni lehet, hogy a kép mennyivel legyen világosabb vagy sötétebb a fénymérő által beállított tónusnál

EXPOZÍCIÓ PRIORITÁS    Exposure priority  
Az automatikus élességállítás egyik formája. A kioldógomb enyhe lenyomásakor bekapcsolódik az autófókusz, és az élesség folyamatosan követi a mérőmezőben lévő téma mozgását. A kioldógomb teljes lenyomásakor a gép exponál, függetlenül az élesség beállításának mértékétől.

EXPOZÍCIÓS IDŐ  (megvilágítási didő, záridő) –   Shutter speed
Az az idő, ameddig az exponáláskor a fény a szenzor egy pontját éri.

EXPOZÍCIÓS SOROZAT   –   AE Bracketing
A fényképezőgép az automatika által beállított értékhez képest világosabb és sötétebb képeket is készít. A képek száma és az expozíciós eltérések beállíthatóak.

EVF Elektronikus kereső –   Electronic ViewFinder
A keresőben egy kismonitor van. az ezen lévő képet látjuk. A monitoron  különböző adatok is megjeleníthetőek.

FEDETTSÉG   – Density
A fénykép szemmel érzékelt átlagos sötétségére vagy világosságára utaló szakkifejezés. A sötétebb képet nevezzük fedettebnek.

FEHÉREGYENSÚLY  –  White ballance
A fényképezőgép egyik beállítási paramétere. Ezzel igazítjuk a gép színkezelését a megvilágító fény színösszetételéhez.

FEKVŐ KÉP  –  Landscape 
Olyan kép, amelynek a vízszintes oldala hosszabb, mint a függőleges.

FELBONTÓKÉPESSÉG (objektív)
Az objektívek egyik jellemzője. A felbontóképesség annál nagyobb, minél több még elkülöníthető fekete-fehér vonalpárt képes az objektív a szenzor felületének egy milliméterén belül kirajzolni.

FELBONTÓKÉPESSÉG (szenzor) –  Resolution
A szenzor egyik fizikai tulajdonsága. Arra ad választ, hogy hány pixelből áll a szenzor által felfogott kép.

FÉNYSŰRŰSÉG
Lényegében a felület érzékelhető világossága. A felület által kisugárzott vagy visszavert fény erőssége a felület nagyságának arányában.

FÉNYERŐ   –  Maximum aperture
Az objektíven beállítható legnagyobb rekeszérték.

FÉNYMÉRÉS (Megvilágítás-mérés) –Light metering
Fénymérővel végzett művelet. Célja, hogy az optimális expozíciót adó ISO, rekesz és záridő kombinációkat meghatározzuk.
A mérés módja lehet: – direkt (közvetlen vagy a beeső fény mérése) – indirekt (közvetett vagy a visszavert fény mérése)

FÉNYMÉRÉSI MÓD –   Metering mode
Ez adja meg, hogy a fénymérő a képfelület melyik részét és milyen mértékben vegye figyelembe.

FÉNYMÉRŐ (Megvilágítás mérő)  
A mai fénymérők elektronikus eszközök. Segítségükkel meghatározhatjuk az optimális expozícióhoz szükséges adatokat. A fénymérő lehet: – önálló kézi műszer – a fényképezőgépbe épített

FÉNYREKESZ, BLENDE   – Aperture
A fényrekesz az objektív fényáteresztő (hasznos) átmérőjét szabályozó szerkezet. A korszerű fényrekeszek egymásra csúszó vékony fémlemezekből, lamellákból állnak.

FÉNYTÖRÉS
A fény homogén anyagban egyenes irányban terjed. Különböző optikai természetű agyagok határfelületein (ha nem merőlegesen érkezik) megváltoztatja haladásiirányát, megtörik.

FÉNYÉRTÉK   – Exposure value
Az expozíciót a fényképezőgépen két számérték határozza meg. Ezek a rekesznyílást és a megvilágítási időt leíró számok. A fényérték egy számadattal jellemzi az expozíciót. Ez a szám annál nagyobb, minél erősebb fényben való fényképezéshez állítottuk be a fényképezőgépet. A fényérték minden egész számértéke kétszer akkora expozíciót (a szenzoren kétszeres fénymennyiséget) jelez, mint az egyel kisebb szám. A fényérték jelzése FÉ, LW vagy EV.

FŐFÉNY  – Main light
A főfény a világítás jellegét meghatározó fény. (Nem mindig a legerősebb.)

FŐSÍK (HÁTSÓ)
A képrajzoló objektívekben az optikai tengelyre merőleges elméleti sík. Az objektívnek van első és hátsó fősíkja. A tengellyel párhuzamosan belépő fénysugár a lencséket elhagyva más szögben távozik. A hátsó fősík ott van, ahol a belépő és kilépő fénysugár meghosszabbításai metszik egymást.

FRONTLENCSE
A felvételi objektívek külső, a téma felé néző lencsetagja.

Lexikon G – M . .  Lexikon N – Z  . . . .  Fotós SZÓTÁR