Fotós kislexikon N-Z

Lexikon A-F  . .   Lexikon G – M   . . . .  Fotós SZÓTÁR

NANOMÉTER
A fény hullámhosszának mértékegysége. A telített színek meghatározására is szolgál. Rövidítése: nm. 1 nm = 10 -9 m.

NAPFÉNY (Nappali fény) – daylight
A kifejezés a fény színére utal (5.500 K). A déli napsütés fényének színe, tiszta időben.

NEGATÍV KÉP – Invert
Olyan kép, amelyen a téma tónusai és színei a valósághoz képest fordítottak. A sötét részek világosak, a világos részek sötétek, és a színek is komplementerek.

OBJEKTÍV – LENS
A tárgyról valódi képet rajzoló optikai rendszer. A fényképészeti objektívek több optikai lencséből épülnek fel. Egyes objektívekben tükrök is találhatók.

OPTIKAI LENCSE 
Készülhet üvegből, műanyagból vagy más átlátszó anyagból. Funkciója, hogy a rajta áthaladó fénynyalábot eredeti útjából eltérítve, megtörve valamilyen optikai jelenséget hozzon létre. Ilyen optikai jelenség az éleslátás korrigálása (szemüveg) vagy a képrajzolás.

OPTIKAI TENGELY – Optical axis
Az objektívek lencséinek középpontjain áthaladó elméleti egyenes

OBJEKTÍV DÖNTÉSE  – Tilt 
A fényképezőgéptől távolodó sík éles leképzése (rekeszelés nélkül) csak úgy lehetséges, ha az objektív síkja nem párhuzamos a szenzor síkjával. Ehhez az objektívet a megfelelő irányban és szögben meg kell dönteni. Ez csak speciálisan erre a célra gyártott objektívekkel valósítható meg.

OBJEKTÍV ELCSÚSZTATÁSA – Shift  
A térben távolodó szabályos alakú motívumok (pl. épületek) képe a fényképen eltorzul (perspektíva torzítás). Ez az objektívnek a szenzor síkjával párhuzamos elcsúsztatásával küszöbölhető ki (perspektíva korrekció). Ez csak a speciálisan erre a célra gyártott objektívekkel valósítható meg.

PENTAPRIZMA  
Teljes nevén pentatetőél-prizma. A tükörreflexes fényképezőgépek mattüvegén a kép csak felülről látható és oldalfordított helyzetű. A pentaprizma egy üvegprizma, amelyet a mattüveg felett helyeznek el. Ez lehetővé teszi, hogy vízszintesen betekintve a valóságnak megfelelő oldalhelyzetű képet lássunk.

PERSPEKTÍVA –   Perspective
Magyar szóval: térhatás. A síkfelületű képen látható olyan információ, amely a téma térbeli kiterjedésére utal. A perspektívahatás lehet kisebb vagy nagyobb, enyhébb vagy erősebb. Ez attól függ, hogy a kép szemlélője egy adott valós teret milyen mélységűnek érzékel a képen.

PERSPEKTÍVA TORZÍTÁS –   Converging
A térben távolodó párhuzamos egyenesek a sík képen összetartanak. Ez a jelenség eltorzíthatja a lefényképezett tárgy alakját.

PERSPEKTÍVA KORREKCIÓ  – Perspective correction
A felvétel készítésénél vagy az utómunkánál alkalmazott eljárás. Eredményeként a képen megszűnik a perspektívatorzítás

PROGRAM AUTOMATIKA
A megvilágítási automatika egyik formája (P). Ilyenkor mind a rekesznyílást mind pedig a megvilágítási időt a fényképezőgép állítja be. Ez előre megadott program szerint történik.

RAJZOLAT 
Az objektívek által alkotott kép minőségére utaló kifejezés

REFLEXIÓ   – Reflection
Az optikában: fény visszaverődése a felületekről.

REKESZ ÁLLÁS 
A rekesz-beállító gyűrű valamilyen adott állása, beállítása.

REKESZNYÍLÁS (Relatív nyílás, blendenyílás)
Az objektívben a fényrekesz lamellái által le nem fedett lencsefelület. Ezen hatolnak keresztül a képalkotó fénysugarak. A rekesznyílás nagysága (felülete) befolyásolja a kirajzolt kép világosságát. A rekesznyílást a fényrekesz segítségével lehet szabályozni. (Lásd még: rekeszértékek)

REKESZÉRTÉK –  Aperture value 
A rekeszértékek az objektív fényáteresztő képességére utaló számok. A szabványos rekesz-szám sorozat: 1 -1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32.  A kisebb számokkal jelölt rekeszértékeknél nagyobb az objektíven áthaladó fényáram, így a lencse által kirajzolt kép világosabb. A számsorban a kisebbtől a nagyobb számértékek felé haladva minden szomszédos érték felére csökkenti az objektíven átjutó fényt.

REKESZ ELŐVÁLASZTÁS –  Aperture priority
A megvilágítási automatika egyik formája. Ilyenkor a rekeszértéket kézzel kell beállítani. Ehhez a fénymérő adatai alapján a fényképezőgép választ és állít be megvilágítási időt.  Nevezik még időautomata módnak is.

REPRODUKCIÓ –  Reproduction
Fényképekről, festményekről, rajzokról, iratokról és más sík felületekről készülő fénykép.

RGB SZÍNMÓD
R=red (vörös), G=green (zöld), B=blue (kék). A színek meghatározásának egyik módja. Ilyenkor a vörös, zöld és kék összetevők arányával definiáljuk a valós színt.

SEMLEGES SZÍN – Neutral color
A fehér a szürke és a fekete felületeket semleges színűeknek nevezzük. Ezek nem változtatják meg a rájuk eső fény színösszetételét.

SPEKTRUM
magyarul: színkép. A látható telített színek sora. (Pl. a szivárvány színei).

SPOT FÉNYMÉRÉS – Spot metering
Ennél a mérési módnál a fénymérés csak a képmező közepén vagy más részén egy megjelölt kis körben (átmérő: 3-5 mm) történik. A spot méréssel meghatározható a téma viszonylag kis részletének helyes expozíciója.

STÚDIÓVAKU
Fotóműtermekben használt nagy teljesítményű vakuberendezés.

SZÍNEZET –  Hue
A valós színek egyik tulajdonsága. Lényegében a színjelleget határozza meg. A másik két tulajdonság a telítettség és a világosság.

SZÍNEGYENSÚLY –  White balance
A színes fénykép jellemzésére használt kifejezés. A kép színegyensúlya akkor megfelelő, ha rajta lévő színek optimálisan megközelítik a lefényképezett motívum színét vagy a szemlélő elvárásait.

SZINKRONITÁS vaku)
A vakunak akkor kell villannia, amikor a zárszerkezet teljesen nyitva van. Így a fény a szenzor egész felületét éri. Szinkronitásról akkor beszélhetünk, ha ez a feltétel megvalósul.

SZINKRONIZÁLÁS
1. A zár nyitás és a vaku villanás egyidejűségének biztosítása. 2. Két vagy több vakukészülék egyidejű villanásának biztosítása.

SZÍN (VALÓS SZÍN)
A látható fény összetevőinek hullámhosszától és intenzitásától függő fiziológiai érzet. Ide tartozik minden ténylegesen létező felület vagy fény színe. Egy adott szín meghatározásához három adat szükséges. Ezek lehetnek például: a színezet (domináns hullámhossz), a telítettség (szürke tartalom) és a világosság.

SZÍNHELYESSÉG
A kép akkor tekinthető színhelyesnek, ha az ábrázolt motívum színei optimálisan megközelítik az eredetit, illetve megfelelnek elvárásainknak. Ilyenkor megfelelő a színegyensúly is.

SZÍNHŐMÉRSÉKLET –  Color temperature
A fehér fény különböző színű fények keveréke. A fényforrások fénye nem azonos arányban tartalmazza az egyes színeket. Ezért fényük színe nem egyforma. A színhőmérséklet a fény színösszetételére utaló adat. Mértékegysége a Kelvin (K)

SZÍNSZŰRŐ –  Color filter
Színes, fényáteresztő anyagból készült eszköz, amely rajta áthaladó fényből egyes színeket visszatart, másokat átenged. Ezzel megváltoztatja az áthaladó fény színösszetételét (spektrális energiaeloszlását).

SZÓRT FÉNY –  Diffuse light
Nagy felületű fényforrásból érkező fény. A fénysugarak a felület minden pontjából a tér minden irányába szétszóródnak. Ilyenkor az árnyékok széle elmosódott.

SZÓRÓDÁSI KÖR
Az objektív képrajzolásával összefüggő kifejezés. A tárgy egy elméleti pontjából kiinduló fénysugarak az objektíven áthaladva a szenzoron nem egy pontba érkeznek meg. Az a felület, amire a fénysugarak szétterülnek, a szóródási kör. Élesre állított helyzetben a szóródási körök a legkisebbek, életlen leképzésnél nagyobbak.

SZÜRKE SZŰRŐ –  Neutral Density, ND filter
Szürke színű optikai előtét, amit az objektív elé helyezve használunk. Ez csökkenti a rajta áthaladó fény erősségét, de nem változtatja meg a színét.

TARKA SZÍNEK
Az érzékelhető színjelleggel bíró (színes) színek. A tarka színű felületek úgy verik vissza a rájuk eső fényt, hogy közben annak eredeti színösszetételét megváltoztatják.

TELJES NYÍLÁS – Maximum aperture
A teljes nyílás az objektív legnagyobb rekesznyílása. Ilyenkor az egész lencsefelület részt vesz a képalkotásban, így a kirajzolt kép a lehető legvilágosabb. A teljes nyílás rekeszértékét fényerőnek is nevezzük.

TTL FÉNYMÉRÉS –  Through The Lens
Fénymérés az objektív mögött, a gépvázban lévő érzékelő segítségével.

TÓNUSÉRTÉK 
A képfelület adott részének világosságára utaló kifejezés.

TÓNUSOS KÉP 
Szürke árnyalatokat is tartalmazó fekete-fehér fénykép. A kifejezést a vonalas (csak fekete és fehér felületekből álló) képektől való megkülönböztetésre használják.

TÜKÖRREFLEXES KERESŐ –  Mirror reflex 
Ez a megoldás a nevét onnan kapta, hogy az objektív mögött egy 45 fokban elhelyezett tükör vetíti a fényt egy vízszintes mattüvegre. Ezen rajzolódik ki a kép.

TÜKÖRREFLEXES fényképezőgép 
Ezekben a fényképezőgépekben az objektív mögött egy 45 fokban elhelyezett tükör vetíti a fényt egy vízszintes mattüvegre. Ezt a képet látjuk a keresőben

TÜKÖR NÉLKÜLI RENDSZERKAMERA   – Mirrorless System Camera  
MILC vagy DILC. Olyan cserélhető objektíves digitális fényképezőgép, amely amelyben nem tükörreflexes kereső van. Az objektív által a szenzorra rajzolt képet folyamatosan lehet látni az elektronikus keresőben.

TÚLEXPOZÍCIÓ –  Over exposure 
Az optimálisnál világosabb képet adó expozíció, amely már a képeredmény észrevehető romlását okozza.

ULRAIBOLYA SUGARAK 
A kék színű fénynél kisebb hullámhosszú, szemmel nem látható sugárzás. Túlexpozíciót vagy kék elszíneződést okozhat.

VAKU –  Flash
Villanófény. Fotográfiai célokat szolgáló világítási eszköz. A korszerű vakukészülékekben speciális fénycső (gázkisülési cső) található. Ez egy erős elektromos kisülés hatására rövid ideig erős fényt bocsát ki.

VAKUSZINKRON IDŐ    – Flash X sync speed
A redőnyzáras fényképezőgépeknél legtöbbször nem lehet minden expozíciós időhöz vakut használni. Azt a legrövidebb megvilágítási időt, amelynél a villanófény használata még problémamentes, vakuszinkron időnek nevezzük. A rövidebb időknél a vaku nem világítja ki az egész felületet.

VÉGTELEN ÉLESSÉGÁLLÍTÁSI HELYZET
A felvételi objektívek élességállító gyűrűjének az az állása, amikor az élesség a legtávolabbi témára van beállítva. Ilyenkor a párhuzamosan belépő fénysugarak a szenzor felületen elméletileg egy pontban találkoznak.

VISZONOSSÁGI TÖRVÉNY
Ha ugyanannyi fokozatban a rekesznyílást zárjuk és a megvilágítási időt hosszabbítjuk, vagy a rekeszt nyitjuk és a megvilágítási időt rövidítjük, akkor az expozíció nem változik. Ezt nevezzük viszonossági törvénynek. Ez az összefüggés az IISO érzékenységre is vonatkozik.

ZÁRSZERKEZET –  Shutter
A zárszerkezet az exponálás előtt és után elzárja a szenzort a fénytől. A fényképezőgép vázában vagy az objektívben helyezkedik el.

ZOOM OBJEKTÍV  –  Zoom lens
Változtatható gyújtótávolságú objektív. Az objektív látószögét egy gyűrű elforgatásával vagy húzásával fokozat nélkül lehet változtatni.

Lexikon A-F  . .   Lexikon G – M   . . . .  Fotós SZÓTÁR